BELANGRIJK: Maatregelen voor de vrijzinnige feesten n.a.v. het Corona-virus

Beste organisatoren van lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd

De recente ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het Corona-virus en de communicatie en richtlijnen vanuit diverse overheidsdiensten daarover, zorgen voor heel wat ongerustheid en onduidelijkheid bij iedereen die betrokken is bij de organisatie van onze vrijzinnige feesten.

Aansluitend bij de adviezen van de overheid en meer bepaald ook de richtlijnen van het Departement Onderwijs, adviseren we vanuit het landelijk secretariaat van het Humanistisch Verbond en in overleg met de collega’s van deMens.nu om alle feesten gepland in de periode vanaf nu tot het einde van de paasvakantie (dus tot en met 19 april) niet te laten doorgaan. Dit is geen prettige maatregel die bovendien heel wat praktische problemen met zich zal meebrengen, maar het zou onverantwoord zijn om in deze omstandigheden niet al het mogelijke te doen om de gezondheidsrisico’s voor alle betrokkenen te beperken (temeer omdat precies de organisatie van dit soort activiteiten met een ook qua leeftijd ‘gemengd’ publiek toch uitdrukkelijk wordt afgeraden!).

Wat verder nog die praktische (en mogelijke financiële) aspecten betreft: aan de organiserende afdelingen/feestcomités vragen we om alles in het werk te stellen om annuleringskosten zo laag mogelijk te houden en indien mogelijk te vermijden. Indien kosten toch onvermijdelijk blijken en niet verhaald kunnen worden op de verzekeraar, dan kan er een beroep worden gedaan op de IMD’s die bereid werden bevonden om die kosten in voorkomend geval ten laste te nemen. Het spreekt voor zich dat alle aanvragen tot recuperatie van die annuleringskosten dan gestaafd moet worden met de nodige bewijsstukken.

Over de feesten die plaatsvinden na 19 april zullen we de komende weken (tijdig) communiceren. We volgen (ongetwijfeld samen met jullie) de situatie op de voet en zullen de afweging om feesten al dan niet te laten doorgaan maken rekening houdend met de deskundige adviezen ter zake, en vanzelfsprekend vooral in het belang van de gezondheid van onze kinderen, hun familieleden en alle betrokken organiserende vrijwilligers.

Wij danken jullie voor jullie begrip en jullie medewerking in deze moeilijke omstandigheden, en aarzel niet om ons te contacteren indien jullie hierover verdere vragen zouden hebben.

Vanwege de teams en directies van het Humanistisch Verbond en deMens.nu

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *