Privacy GDPR

Wanneer je gegevens van een feesteling verzamelt i.f.v. je feest, heb je daarvoor steeds de toestemming nodig van een ouder of voogd.

Indien je m.b.t. de deelname aan het lentefeest of feest vrijzinnige jeugd een brief richt aan de ouders, kan je een korte verklaring opnemen, bijvoorbeeld:

0 Ik geef hierbij mijn toestemming om de hierboven verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor organisatorische doeleinden met betrekking tot de deelname aan het lentefeest/feest vrijzinnige jeugd “jaar” van mijn kind. Zes maanden na afloop van dit feest worden de verstrekte persoonsgegevens gewist.

Datum:
Naam, Voornaam, Handtekening:

Het is ook altijd aangewezen om expliciet na te vragen of je beeldmateriaal van het kind mag gebruiken na afloop van het feest. Vaak hebben ouders reeds overeenkomsten hierover met de school. Wees in ieder geval altijd waakzaam om foto’s en video’s in de (digitale) publieke ruimte te verspreiden.

Hieronder meer informatie over de nieuwe wetgeving.

De GDPR, wat vraagt de wetgeving?
De GDPR eist dat je een aantal regels naleeft m.b.t. persoonsgegevens:
1- Als je gegevens over iemand wil bewaren, dan moet je daar toestemming voor hebben. Deze toestemming moet je vragen in een eenvoudige en begrijpelijke taal.
2- Je moet aangeven welke persoonsgegevens je wil bewaren, wat je er mee doet en waarom. Hiervoor moet je een register bijhouden. Je mag niet meer gegevens bijhouden dan nodig.
3- Je laat ook weten aan welke andere organisaties je deze gegevens doorgeeft.
4- Je beschermt persoonsgegevens tegen misbruik (lekken).
5- Je blijft verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je doorgegeven hebt: je bent dus verantwoordelijk voor wat de organisaties aan wie je de gegevens hebt doorgegeven er mee doen! Hiervoor heb je dus zorgvuldig opgestelde overeenkomsten nodig. Controleren dus!
6- De personen van wie je gegevens bewaart hebben inzagerecht. Je moet organiseren dat dit makkelijk kan.
7- Personen hebben het recht om door jou vergeten te worden. Je moet dit organiseren.
8- Elke gegevenslek moet je aangeven, en ook hoe je daar mee omgaat. Je moet dit organiseren.
De GDPR, wat moet je doen om in regel te zijn?
Je moet de personen van wie je gegevens bewaart en verwerkt prompt  goed informeren in een duidelijke en eenvoudige taal.

Je moet in een register duidelijke en volledige documentatie bijhouden over de persoonsgegevens die je verzamelt en verwerkt.

Je moet kunnen aantonen dat je de organisatorische en technische maatregelen treft voor gegevensbeveiliging, zodat de risico’s op misbruik minimaal zijn. Dat gebeurt in de bedrijfsvoering in de processen en in de systemen.

Je moet ook kunnen aantonen dat je toelating krijgt en behoudt vanwege de betrokken personen.

Weet je wat persoonsgegevens zijn?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd.

Denk hierbij bvb. aan naam, adres, email-adres, een portret, rijksregisternummer, bankrekeningnummer, vingerafdruk, paswoorden, toegangscodes, EAN-code, nummerplaat, …

Maar ook ras, gezondheid, filosofische of religieuze overtuiging, strafregister, diploma’s, CV’s, GSM nr, evaluatieverslagen, politieke overtuiging, lidmaatschap van verenigingen, overzichten van afwezigheden, aanwezigheid op evenementen, ICT-logs, bezochte websites, …

Welke verwerkingswijzen zijn er?
Er zijn verschillende wijzen van verwerken van persoonsgegevens:
– verzamelen, registreren, opslaan en bewaren, archiveren;
– raadplegen, wijzigen, verwijderen en vernietigen;
– doorgeven en verspreiden.

Zit je met een privacy-knoop? Neem contact op met [email protected]

Onderweg – Nieuwe uitgave ter voorbereiding van feest vrijzinnig jeugd

Aan het einde van het basisonderwijs heeft een kind een heel traject afgelegd: van kind naar aanstormende volwassene en wereldburger met een eigen identiteit. Het feest vrijzinnige jeugd is hier de kroon op het werk: klaar voor de overgang naar …
lees meer

Pre-order Op vakantie met Mientje de mier (cadeautip lentefeesten!)

In februari 2019 brengt Fakkeltjes vzw een vervolg uit op Mientje de mier op wereldreis. Het nieuwe boek heeft als titel Op vakantie met Mientje de mier. In dit avontuur gaat Mientje samen met Sientje en de Koningin opnieuw op wereldreis. Ze …
lees meer

Het organiseren van een lentefeest of feest vrijzinnige jeugd: hoe begin ik daaraan?!

Het organiseren van een lentefeest of feest vrijzinnige jeugd is een hele opgave. Maar zodra je de feestelingen ziet glunderen en stralen op hun grote dag, besef je dat het allemaal de moeite waard is geweest. Voor beginnende leerkrachten niet-confessionele …
lees meer

Als ik groot ben! – werkboekje voor de lentefeesten

Groot worden, dat gaat vanzelf, zegt men. Toch moet een kind zich behoorlijk inspannen en is het een heel proces om een eigen identiteit te ontwikkelen en een waardevolle wereldburger te worden. Met dit boek worden kinderen op een speelse …
lees meer