Als ik groot ben / Onderweg

De bestelperiode voor het schooljaar 2022-2023 is afgesloten. Je kan vanaf juni 2023 bestellen voor het schooljaar 2023-2024 (af te halen vanaf eind augustus).

Deze uitgaves zijn tot stand gekomen door de enthousiaste samenwerking tussen mensen uit verschillende domeinen die één gezamenlijk doel hadden:

Vanuit de vrijzinnige gemeenschap aan leerkrachten NCZ, vrijzinnig humanistisch consulenten en ouders ondersteuning bieden om met kinderen uit de eerste graad basisonderwijs en derde graad basisonderwijs te werken rond vrijzinnig humanisme en de vrijzinnig humanistische aspecten van een lentefeest en feest vrijzinnige jeugd.

Als ik groot ben, voor de eerste graad lager onderwijs.
Onderweg, voor de derde graad lager onderwijs.