Als ik groot ben / Onderweg

Deze werkboekjes worden momenteel bijgedrukt. Een eerste afhaalmoment wordt voorzien vanaf 1 oktober 2021.

Deze uitgaves zijn tot stand gekomen door de enthousiaste samenwerking tussen mensen uit verschillende domeinen die één gezamenlijk doel hadden:

Vanuit de vrijzinnige gemeenschap aan leerkrachten NCZ, vrijzinnig humanistisch consulenten en ouders ondersteuning bieden om met kinderen uit de eerste graad basisonderwijs en derde graad basisonderwijs te werken rond vrijzinnig humanisme en de vrijzinnig humanistische aspecten van een lentefeest en feest vrijzinnige jeugd.

Als ik groot ben, voor de eerste graad lager onderwijs.
Onderweg, voor de derde graad lager onderwijs.