Wettelijk attest

afbeelding © Shutterstock

Voor bepaalde familiale gebeurtenissen is het zogenaamde klein verlet in het leven geroepen: de werknemer krijgt dan een dag verlof en behoudt zijn normaal loon.

Voor het feest vrijzinnige jeugd

Dit klein verlet is enkel geldig voor het feest vrijzinnige jeugd. Die dag klein verlet valt samen met de dag van het feest. Wanneer het feest op een zondag, een feestdag of een inactiviteitsdag valt, mag je afwezig blijven op de activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat of volgt op de dag van het feest. In sommige sectoren gelden afwijkende regels voor de opname van klein verlet. Informeer hiervoor bij je werkgever.

Het klein verlet geldt ook voor een geadopteerd of een natuurlijk erkend kind.

Niet voor het lentefeest of privé feest

Voor het lentefeest van je kind is er geen klein verlet. Ook voor een privé feest vrijzinnige jeugd kan je geen wettelijk attest krijgen, behalve als er een vrijzinnig humanistisch consulent aanwezig is.

Ook voor de partner

Dit recht op betaalde afwezigheid voor het feest van de vrijzinnige jeugd geldt voor het kind van de werknemer of van zijn (of haar) echtgeno(te)ot. Het telt ook voor het kind van de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont.