Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.
Wij staan achter de nieuwe Europese wetgeving rond bescherming van data, de Algemene verordening gegevensbescherming of kortweg AVG.

deMens.nu verwerkt de gegevens die u via deze site doorgeeft conform haar privacyverklaring.

KERNPUNTEN VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort tot AVG, gemeenzaam bekend onder de naam “GDPR”).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in meer algemene zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

via e-mail naar privacy@deMens.nu

of per telefoon naar 02 735 81 92

of via brief naar

UVV-deMens.nu,
Data Protection Officer,
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Lees hier de volledige privacyverklaring.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.